Organigrama actual de la Societat Micològica Valenciana


El dia 25 de febrer del 2017 es va realitzar en Assemblea General Extraordinària de la Societat la votació per a l'elecció del càrrec de President i la presentació de la Junta Directiva, a proposta del mateix, quedant de la manera següent:

Presidente
Secretaria
Tresorer
PRESIDENTE
SECRETARIA
D. Roberto Bermell Meliá
Dña. Almudena Erasun Rubio
D. Antonio Macian Gallego

Vocales

VOCAL
VOCAL
D. José Luis Egeda Hernández
D. Miguel Galvez Cañizares
D. Joaquín Herrero Conejos
VOCAL
D. Daniel Pinilla Vicente
D. Jose Mªa Rodriguez Alegre
D. Ignacio Tarazona Martínez
 
President Comissió Científica: D. Rafael Mahiques Santandreu.
Director del Butlletí: D. Francisco Martínez Tolosa.